รถหกล้อดัมพ์

บริการให้เช่า รถหกล้อดัมพ์
2,500
รายวัน
60,000
รายเดือน

บริการให้เช่า รถหกล้อดัมพ์

บริการให้เช่า รถหกล้อดัมพ์
บริการให้เช่า รถหกล้อดัมพ์

ค่าบริการเช่ารถหกล้อดัมพ์

เช่ารถหกล้อดัมพ์ รายวัน

  • รายวัน + คนขับ + น้ำมัน ค่าบริการ 2,500 บาท ต่อ วัน (3 คิว)
  • เวลาทำงาน 8.00-17.00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
  • รายวัน+คนขับ เพิ่มเติมคนขนของบวกเพิ่มตางหาก
  • วิ่งรายวันในไซน์งาน
  • รายเที่ยว คิดอัตราเที่ยวละ 600 ขึ้นไปแล้วแต่ระยะทาง

เช่ารถหกล้อดัมพ์ รายเดือน

  • รายเดือน + คนขับ ค่าบริการ 60,000 บาท ต่อ เดือน
  • เวลาทำงาน 8.00-17.00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
  • รายเดือน+คนขับ เพิ่มเติมคนขนของบวกเพิ่มตางหาก
  • รายเดือนไม่รวมค่าน้ำมัน
น่านฟ้ากิจเจริญ บริการรับเหมาก่อสร้างเเละเช่าเครื่องจักร ©2019. All Rights Reserved.