รถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร

บริการให้เช่า รถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร
3,500
รายวัน
60,000
รายเดือน

บริการให้เช่า รถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร

บริการให้เช่า รถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร
บริการให้เช่า รถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร

ค่าบริการเช่ารถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร

เช่ารถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร รายวัน

  • รายวัน + คนขับ + น้ำมัน ค่าบริการ 3,500 บาท ต่อ วัน
  • เวลาทำงาน 8.00-17.00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
  • รายวัน+คนขับ เพิ่มเติมคนขนของบวกเพิ่มตางหาก

เช่ารถหกล้อ ช่วงยาว 6.3 เมตร รายเดือน

  • รายเดือน + คนขับ + น้ำมัน ค่าบริการ 60,000 บาท ต่อ เดือน
  • เวลาทำงาน 8.00-17.00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
  • รายเดือน+คนคับ เพิ่มเติมคนขนของบวกเพิ่มตางหาก
น่านฟ้ากิจเจริญ บริการรับเหมาก่อสร้างเเละเช่าเครื่องจักร ©2019. All Rights Reserved.