รถแบคโฮ PC 135

บริการให้เช่า รถแบคโฮ PC 135
6,000
รายวัน
110,000
รายเดือน

บริการให้เช่า รถแบคโฮ PC 135

บริการให้เช่า รถแบคโฮ PC 135
บริการให้เช่า รถแบคโฮ PC 135

ค่าบริการเช่ารถแบคโฮ PC 135

เช่ารถแบคโฮ PC 135 รายวัน

  • รายวัน + คนขับ + น้ำมัน ค่าบริการ 6,000 บาท ต่อ วัน
  • เวลาทำงาน 8.00-17.00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
  • รายวัน+คนขับ ไม่รวมค่าขนย้าย

เช่ารถแบคโฮ PC 135 รายเดือน

  • รายเดือน + คนขับ ค่าบริการ 110,000 บาท ต่อ เดือน
  • เวลาทำงาน 8.00-17.00 พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
  • รายเดือน+คนคับ ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าขนย้ายตามระยะทาง

 

น่านฟ้ากิจเจริญ บริการรับเหมาก่อสร้างเเละเช่าเครื่องจักร ©2019. All Rights Reserved.