เครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล

บริการให้เช่า เครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล
1,300
รายวัน
30,000
รายเดือน

บริการให้เช่า เครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล

บริการให้เช่า เครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล
บริการให้เช่า เครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล

ค่าบริการเช่าเครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล

เช่าเครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล รายวัน

  • ค่าบริการ 1,300 บาท ต่อ วัน
  • ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าขนส่ง

เช่าเครื่องปั่นไฟ 40kva ระบบน้ำมัน ดีเซล รายเดือน

  • ค่าบริการ 30,000 บาท ต่อ เดือน
  • ไม่รวมค่าน้ำมัน ไม่รวมค่าขนส่ง
น่านฟ้ากิจเจริญ บริการรับเหมาก่อสร้างเเละเช่าเครื่องจักร ©2019. All Rights Reserved.